Koszty dostawy

Przy wpłacie na konto koszty dostawy wynoszą:

- dla przesyłek poniżej 0,35 kg       -     10 zł,
- dla przesyłek od 0,35 do 1 kg     -     13 zł,
- dla przesyłek od 1 do 30 kg    -      15 zł,
- dla przesyłek powyżej 30 kg - koszt dostawy jest wielokrotnością kwoty 15 zł za każde kolejne rozpoczęte 30 kg.

Przy przesyłce pobraniowej płatnej przy odbiorze koszty dostawy wynoszą:

- dla przesyłek poniżej 1 kg     -     15 zł,
- dla przesyłek od 1 do 30 kg    -    18 zł,
- dla przesyłek powyżej 30kg - koszt dostawy jest wielokrotnością kwoty 18 zł za każde kolejne rozpoczęte 30kg.

Waga przesyłki obejmuje wagę towaru oraz wagę opakowania i podawana jest podczas składania zamówienia towaru w oknach "Informacje o Wysyłce i Płatności" i "Potwierdzenie Zamówienia".

Wszystkie koszty dostawy podane powyżej obejmują także koszty opakowania i ubezpieczenia przesyłek.

Kontynuuj